Monday, December 17, 2018             Login
Lidmaatschap en clubkleding Print  


Lidmaatschap

Als je nog geen lid bent van onze vereniging kun gratis aan enkele trainingen van de loopgroep en de zwemgroep meedoen. Zo kun je bekijken of een loop- en/of zwemtraining is voor jou is. Indien je besluit om lid te worden, stuurt de secretaris jou een email, waarin je je persoonsgegevens door kunt geven.

In oktober / november van elk kalenderjaar krijgen alle loopleden van AV-Olympus bericht van de secretaris met de vraag of men het daar op volgende kalenderjaar lid wil blijven of niet. Uiterlijk half november moeten leden hun besluit genomen hebben, omdat de secretaris de leden vervolgens voor 1 december aangemeld moet hebben bij de Atletiekunie.
Na aanmelding van de leden bij de Atletiekunie krijgt de secretaris in het nieuwe jaar de nieuwe ledenpassen toegezonden door de Atletiekunie. Hierna ontvangen de leden hun pas.
De pas geeft vervolgens weer recht op kortingen bij aankopen in diverse landelijke winkelketens en bedrijven et cetera, maar ook korting op inschrijfgelden bij diverse loopmanifestaties.

Verder kunnen onze leden op vertoon van de pas 10% korting verkrijgen bij aankoop van loopkleding bij Van Neerven Sport in Boxmeer. Ook bij het Loopcentrum in Horst krijgen leden van Olympus 10% korting bij aankoop van loopkleding en loopschoenen.

Voor de zwemleden van TV-Olympus geldt dat het zwemseizoen loopt van september t/m juni. Zij geven op het eind van het seizoen aan of zij in het nieuwe seizoen weer willen starten. De contributie moet in november voldaan zijn voor het gehele zwemseizoen.

Clubkleding
Voor onze leden gelden afspraken in zake de clubkleding. Deze afspraken komen voor een gedeelte ook uit de sponsorovereenkomsten die gesloten zijn met Wolters Advies te Boxmeer/Escharen en Gebr. Janssen Oploo.  Verder is door Het Loopcentrum te Horst een prettige korting verleend op de aangekochte kleding.

Voorwaarden clubkleding leden Olympus:
Het kledingpakket is officieel eigendom van AV-Olympus Land van Cuijk en wordt in bruikleen gegeven aan de leden. Indien een lid binnen 4 jaar na levering de vereniging verlaat, dan moet het kledingpakket weer worden ingeleverd bij de secretaris van Olympus. Na het sponsorcontract van 4  jaar wordt het kledingpakket eigendom van het Olympus-lid.

Als men binnen 4 jaar stopt als loperslid van Olympus krijgt men naar rato de eigen bijdrage terug (na 1 jaar € 40,00 / na 2 jaar € 20,00/ na 3 jaar  €10). Voor zwemleden geldt: na 1 jaar € 15,00 / na 2 jaar € `10,00 / na 3 jaar  €5,00).

Mocht een lid binnen 4 jaar stoppen en de kleding willen houden dan wordt de totale setprijs € 204,75 betaald aan de vereniging Olympus. Voor zwemleden geldt dat als zij binnen 4 jaar stoppen € 99,90 betalen aan de vereniging Olympus. De penningmeester zal de eigen bijdrage per omgaande overmaken op het laatst bekende rekeningnummer

Elk Olympuslid zal alles in het werk stellen om de namen van de sponsoren (Gebr. Janssen Oploo en Wolters Advies BV te Boxmeer en Het Loopcentrum te Horst) zoveel en zo goed mogelijk in de publiciteit te laten komen.

Het bestuur van AV-Olympus Land van Cuijk zal haar leden verplichten de kleding met de sponsornamen tijdens officiële wedstrijden, en zoveel als mogelijk is, tijdens de trainingen te dragen, om de sponsornamen duidelijk naar voren te laten komen. Als je wedstrijden loopt voor een bedrijf, word je vrijgesteld van bovenstaande regel.

AV-Olympus LvC verzoeken de leden dringend om de namen van de sponsoren niet in diskrediet te brengen.

De eigen bijdrage bij de aanschaf / uitreiking bedraagt € 70,00 voor looplid.
De eigen bijdrage bij de aanschaf / uitreiking bedraagt € 20,00 voor zwemlid.

Copyright 2014 by Joost van Kempen - AV-Olympus LvC